Valka / Valga

Vispārīga rakstura informācija

  • Iestāde, kura realizē programmu: Health Institute
  • Joma: radošās industrijas
  • Kolektīva pilns nosaukums: “Health Institute Linux ekspertu darba grupa Valkā un Valgā”
  • Kolektīva īsais nosaukums : “Linux W
  • Kolektīva logo:

      • Darba programmas īstenošanai paredzētais laiks: beztermiņa
      • Darba programmas vadītājs: Aivars Lasmanis
      • Darba programmas izstrādes gads: 2020. gads
      • Darba programmas izstrādes vieta: “Health Institute”, Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701

      Mērķis

      Ekspertu darba grupas izveide no Valkas novada iedzīvotāju vidus, atbilstošu kompetenču (zināšanu, prasmju, attieksmjuapguve.

      Saturs

      1. Lietota / jauna datora aparatūras (hardware) sagatavošana Linux operētājsistēmas instalācijai
      2. Brīvā un atvērtā pirmkoda programmatūra (open source software)
      3. Linux operētājsistēmas izvēle
      4. Linux operētājsistēmas instalācija
      5. Linux operētājsistēmas lietojumprogrammu instalācija
      6. Lietojumprogrammu lietošana
      7. Lietojumprogrammu pakete LibreOffice
      8. Lietojumprogramma FireFox u.c.
      9. Lietojumprogrammas "Saziņas rīki"
      10. Datora aparatūras un programmatūras apkope