Atvērtais saturs. Termins atvērtais saturs tiek izmantots līdzīgi kā termins atvērtā koda programmatūra. Atvērtā satura materiāls tiek publicēts tiešā veidā norādot, ka to var izmantot, modificēt un izplatīt jebkurš, nevienam nedodot lielākas tiesības kā pārējiem. Lielākā daļa atvērtā satura materiālu tiek izplatīti saskaņā ar "radošās kopienas" (Creative Commons) noteikumiem.
Lietotājs. Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir digitāla pakalpojuma saņēmējs.