Par mums

Šis nav lielveikals, kur Jūs paņemat preci no plaukta, un, ne vārda neteikuši, samaksājat kasierim un steidzaties uz izeju. Iespējams, ka te kaut kad būs tirgus placis, kurā, protams, varēs arī iepirkties, bet daudz svarīgāk ir tas, ka šeit var sarunāties.

Lai būtu par ko tirgoties un sarunāties, mēs piedāvājam atvērtā satura mācību materiālus un padomus par dažādām IT nozares tēmām. Galvenokārt uzmanība ir pievērsta atvērtā koda programmatūras izmantošanai.

Nākotnē Jūs tiksiet laipni aicināti piedalīties, izteikt viedokli un palīdzēt mums uzlabot mūsu zināšanas un rīkus, ar ko tās krāt un izplatīt tālāk.

Kāpēc Linux W?

W nozīmē "Valka - Valga". Savukārt, Linux ir UNIX veida operētājsistēmas kodols, kuru 1991. gadā izstrādāja Līnuss Tūrvaldss, bet vēlāk pilnveidoja daudzi izstrādātāji visā pasaulē. Tas ir plašāk pazīstams no tā izmantošanas GNU/Linux operētājsistēmā. Linux tiek izplatīts saskaņā ar GNU Vispārējās publiskās licences noteikumiem, tādēļ tā ir brīvā programmatūra un atvērtā pirmkoda programmatūra.

Linux Centrs

"Linux Centrs" ir viena no Health Institute laboratorijām, kura apvieno mācībspēkus, Valkas novada (Latvija) un Valgas novada (Igaunija) atvertā pirmkoda entuziastus. 

Linux Centra misija (jēga)

Centra misija -  popularizēt atvērtā pirmkoda tehnoloģijas kā ērtus un pieejamus risinājumus.

Linux Centra darbības mērķi

  1. Popularizēt atvērtā pirmkoda programmatūras (Open Source Software, turpmāk tekstā APP), tai skaitā, Linux operētājsistēmas, iespējas un priekšrocības.
  2. Piedalīties Valkas novada izglītības iestāžu izglītības un pētniecības procesos, īstenot lietišķos pētījumus atbilstoši Health Institute statūtiem, tajos lietojot un attīstot atvērto pirmkodu.

Linux Centra darbības pamatvirzieni

  1. Izveidot un realizēt pakalpojumus Valkas novada iedzīvotājiem, iestādēm, ģimenēm par atvērtā pirmkoda risinājumu uzbūvi un lietošanu.
  2. Uzturēt Linux laboratoriju, kurā veikt atvērto tehnoloģiju apmācību, organizēt praktiskos darbus un seminārus.
  3. Rīkot atklātas lekcijas, seminārus, sacensības, piesaistīt referentus no citām organizācijām.
  4. Linux Centra vadības (vad. Aivars Lasmanis) sadarbība ar Latvijas atvērto tehnoloģiju asociāciju (LATA), Latvijas atvērtā koda asociāciju (LAKA), citām atvērto tehnoloģiju entuziastu un atbalsta grupām Latvijā un ārvalstīs, Latvijas un Igaunijas augstskolām un skolām, kas lieto vai apsver lietot atvērtās tehnoloģijas.

Linux Centra adrese

Mūs var atrast Valkā, Rīgas ielā 22, 2. stāvā (skat. OpenStreetMap kartē).
GPS: 57.77437, 26.01947